Kvalitetstjänst i Stockholm AB

är det lilla flexibla företaget som bryr sig om

 
 


Våra tjänster 

I  företagsanpassade system där dokument och rutiner hänger samman i ett flöde som gör det enkelt och lättarbetat.

Det leder också till ökad attraktivitet och konkurrenskraft på marknaden. 

Med bra verktyg och metoder som stöd, utbildas ledning och medarbetare i mindre företag i
att driva ett aktivt kvalitetsarbete.


ISO 9001:2015, Kvalitetsledningssystemet som ger företaget konkurrenskraft genom ordning och reda på rutiner och dokument.


ISO 14001:2015 Miljöledningssystemet som visar att företaget tar ansvar för sitt handlande och är miljömedvetet.


ISO 45001 Arbetsmiljösystemet som ger sina medarbetare en trygg och säker arbetsplats.


ISO 27001:2014 Informationssäkerhetsarbetet för företagets IT-säkerhet


SS-EN 1090 CE-märka produkter av bärverksstål


SS-EN 3834 Kvalitetssäkring för svetsnig av byggprodukter


Kontakta oss gärna för mer information!