Kvalitetstjänst i Stockholm AB

är det lilla flexibla företaget som bryr sig om

 
 

CE-märkning av byggverksdelar


Sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1.


För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.


I och med CE-märkning försäkrar du dig om att uppfylla alla krav som ställs. Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig. Du kan exportera dina produkter till övriga Europa.


Kvalitetssäkring för svetsning sker i huvudsak enligt normala krav för svetsning som beskrivs av ISO 3834.

ISO 3834-seriens Kvalitetskrav för smältning av metalliska material:

1: Kriterier för val av lämpliga val

2 Omfattande kvalitetskrav (Broar, kärnkraftverk etc)

3 Normala kvalitetskrav (byggkonstruktioner)

4 Enkla kvalitetskrav (Trappräcken etc)


För svetsade produkter beskrivs dessa i särskilda krav i EN 1090-2. Vi tar fram procesdurer för rutiner och hantering av produkter som ska certifieras och CE-märkas. Enkla mallar gör arbetet med kontroller och dokumentation överskådligt och lättarbetat.