Kvalitetstjänst i Stockholm AB

är det lilla flexibla företaget som bryr sig om

 
 

Informationssäkerhet ISO 27001:2014

Ett säkert IT-system och arbete kring informationssäkerhetsarbetet ger företaget skydd mot intrång som dess kunder, medarbetare och myndigheter ställer idag. 

Vi startar med att gå igenom och säkra sekretessen, inegriteten och tillgängligheten i företaget. Med anpassade mallar går vi steg för steg igenom säkerhetsarbetet.