Kvalitetstjänst i Stockholm AB

är det lilla flexibla företaget som bryr sig om

 
 

Kvalitetsledning 9001:2015

Kvalitetsledning är helt enkelt ett strukturerat arbete för att ha koll på rutiner och dokument.

Vi gör en GAP-analys och utreder vilka dokument som behöver skrivas. I ett enkelt mallsystem bygger vi rutiner och dokumentation. Projektet i sig är en utbildning för Ledning och av den utsedda personer som är delaktiga i kvalitetsarbetet, det vill säga bland annat Internrevision och Ledningens genomgång. Introduktion och utbidning för all personal för förståelse och delaktighet.