Kvalitetstjänst i Stockholm AB

är det lilla flexibla företaget som bryr sig om

 
 

Miljöledningssystem 14001:2015

Företag som har ett fungerande miljöarbete levererar en garanti för kontroll på sin miljöpåverkan, ett tryggt varumärke men lämnar också ett mindre avtryck.

Vi startar med en miljöutredning enligt enkla mallar för att sedan se hur företaget kan göra förbättringar i sin miljöpåverkan. Systemet byggs upp så att miljöarbetet blir en del i arbetsvardagen.